Sivut

tiistai 13. syyskuuta 2016

XEE LAHDEN ADVENTTISEURAKUNNASSA

Lahden adventtikirkko

”Evankeliumin julistaminen on seurakunnan ydintehtävä.”
                      Lahden adventtiseurakunnan työntekijä Onni Rytkönen.

Lahden adventtiseurakunnan vastuunkantajat Onni Rytkönen ja Kari Arminen kävivät pastoreille suunnatun XEE-koulutuksen syksyllä 2015. Nyt he ovat mukana omassa seurakunnassa järjestettävällä XEE-kurssilla opettamassa seurakuntalaisiaan kertomaan evankeliumia edelleen.

Kari kuvaa adventtiseurakuntien nykytilannetta seuraavasti:
”Seurakunnat ovat murroksessa suhteessa evankeliumin julistamiseen. Suomessakin evankeliointi on pitkään mielletty lähinnä pastoreiden ja superevankelistojen tehtäväksi. Seurakuntalaisen tehtävä on ollut tuoda uskosta osaton kuulemaan evankelistaa. Nyt julkiset evankeliointikokoukset eivät enää vedä porukkaa ja seurakuntalaisten on herättävä toteuttamaan lähetyskäskyä henkilökohtaisesti. Pastoreiden pääasiallinen tehtävä onkin 'varustaa kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen' (Ef. 4:12). XEE tarjoaa seurakunnalle mainion työkalun tämän radikaalin strategiamuutoksen toteuttamiseen.”

Onni, miten XEE-tiiminvetäminen on vaikuttanut suhteeseesi ryhmäläistesi kanssa?
”Olemme lähentyneet paljon. Käytännönharjoitteluiden aikana olen oppinut tuntemaan oppilaideni (seurakuntalaisteni) hengellisiä lahjoja. Toinen heistä on kuin evankeliumin tykki, jota irti päästettyään ei pysäytä mikään. En osannut ajatellakaan hänestä löytyvän sellaista vahvuutta.”

Kari, mikä sai sinut lähtemään mukaan XEE-kurssille ja miten se vastasi tarpeeseesi?
”Jo varhaisnuorena seurakunnassamme opetettu tavoite ’Evankeliumi koko maailmaan tämän sukupolven aikana!' sytytti halun toteuttaa lähetyskäskyä. Tämä palo on säilynyt sisimmissäni ja ajatus evankelioinnista elämäntapana vetosi minuun syvästi. Halusin osata esittää evankeliumin tavalla, joka olisi helppo omaksua ja joka vetoaa juuri tämän ajan ihmisiin. Jo kurssin ensimmäisillä käytännönharjoituskerroilla näin ja koin tuon unelmani toteutumista. Minulle kokemus Jeesuksen todellisesta opetuslapseudesta on ollut elämää yltäkylläisimmillään. Sitä haluan lisää.”

Miten tämä tukee seurakunnan toimintaa?
”Uusien palvelustyömuotojemme kautta olemme saaneet paljon kontakteja uskosta osattomiin ja hengellisesti kodittomiin ihmisiin. XEE on on antanut lisää rohkeutta lähestyä näitä ihmisiä evankeliumin sanomalla ja tarjonnut siihen konkreettisia välineitä, kuten onnellisuuskyselyn, evankeliumin selkeän jäsennyksen ja tarinoita, joihin on helppo samaistua. Kurssi antaa myös valmiuden ja rohkeutta johdattaa ihminen tekemään oma uskonratkaisu.”

Mitä näette tulevaisuudessa?
”Tämä ensimmäinen XEE-koulutus on hyvä alku. Tarkoituksemme on koulutusten jatkaminen ja mahdollisimman monen seurakuntalaisemme koulutetuksi saaminen. Ymmärrämme seurakuntamme tulevaisuuden riippuvan siitä, missä määrin jäsenemme elävät evankeliumia todeksi ja omaksuvat evankelioinnin elämäntavakseen. Tämä avaa tien suurimman tarpeemme täyttymiselle, Pyhän Hengen voiman saamiselle, mikä taas tekee mahdolliseksi Jumalan meillekin uskoman tehtävän – evankeliumin viemisen kaikkeen maailmaan – voimallisen loppuun saattamisen. Uskomme, että tämän prosessin seurauksena meidänkin kirkkomme tulee vielä täyttymään Jumalan uusista ja uudistuneista lapsista.”